KTB
Home
Voorstellen
Voor wie
Werkwijze
Waar
Aanmelden

Werkwijze:

U kunt uw kind zowel telefonisch als per mail bij één van de therapeuten aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek en wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek en de vragenlijst zal een onderzoekstraject worden afgesproken. Indien nodig en met uw toestemming zullen de gegevens binnen het multidisciplinair overleg worden besproken en zal een handelingsplan worden opgesteld.

De therapeut die de intake heeft verzorgd zal het vaste aanspreekpunt voor u zijn in het gehele traject. Indien nodig zullen we met uw toestemming ook de peuterspeelzaal, het dagverblijf of de school betrekken bij het in kaart brengen van de problematiek en de behandeling.


KTB Fleminghof 5-8, 7622 MB tel: 074-2663389