KTB
Home
Voorstellen
Voor wie
Werkwijze
Waar
Aanmelden

Wat nog meer:

Letters in beweging

Het lijkt zo vanzelfsprekend: kinderen die spelenderwijs leren lezen en schrijven. Toch loopt dit niet voor alle kinderen vanzelf.

Bij Letters in Beweging leert het kind spelenderwijs (voorbereidend) lezen en schrijven. Op een speelse manier worden er oefeningen gedaan waarbij letters en woorden centraal staan. Denk hierbij aan: woorden springen, spellend klimmen, schrijven met scheerschuim, in zand, met klei, enzovoort. Uit onderzoek blijkt dat bewegend leren bij kinderen meer effect heeft.

Voor wie?

Letters in Beweging is een uit 10 weken bestaand programma bedoeld voor kinderen van groep 2 die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van het fonemisch bewustzijn (doorhebben dat woorden uit losse klanken bestaan), de letterkennis en/of het (voorbereidend) schrijven.

Elk kind zal voorafgaand aan Letters in beweging individueel kort gescreend worden door de kinderfysiotherapeut en logopedist. Ouders zijn aanwezig bij deze eerste afspraak. Er worden voor ieder kind individuele doelen opgesteld.

Aanmelding en vergoeding

Letters in beweging start in februari van elk jaar. Een kind kan aangemeld worden door ouders, eventueel op advies van school. Voor aanmelding en/of vragen kunt u telefonisch of via de email contact opnemen. Letters in beweging wordt vergoed vanuit de basisverzekering


Voorlichting voor ouders van 0-2 jarigen:

Je bent in verwachting van een kindje of net bevallen. Er komen veel nieuwe dingen op je af. Je kindje ontwikkelt zich de eerste twee jaren razend snel, zowel op het gebied van voeding en praten als op het gebied van de motorische ontwikkeling. Veel ouders hebben vragen over de ontwikkeling van hun kind. Wat is goed om te doen en wat niet. Bea Penders (logopedist) en Lincy Broekhuis (kinderfysiotherapeut) verzorgen voor deze ouders 2 maal per jaar een informatieavond. Ze doorlopen samen de verschillende leeftijdsfasen en geven tips en adviezen hoe je met je kind kan spelen, hoe je het praten kunt stimuleren en hoe je het eten en drinken kunt opbouwen. Ook is er ruimte om met je vragen te komen. De avonden zijn gratis, maar je moet je wel even aanmelden.
KTB Fleminghof 5-8, 7622 MB tel: 074-2663389