KTB
Home
Voorstellen
Voor wie
Werkwijze
Waar
Aanmelden

Voor wie:

Het kinderteam richt zich op kinderen met problemen op diverse ontwikkelingsgebieden zoals:

* spraak/taal
* contact maken
* executieve functies zoals plannen, organiseren en werkgeheugen
* grove en fijne motoriek
* het verwerken van zintuiglijke prikkels (sensorische integratie)
* schoolse vaardigheden zoals lezen en schrijven
* algemene vaardigheden als aankleden en tas inpakken
* eten en slikken
De ergotherapeut geeft verder begeleiding en advies inzake aanvraag voorzieningen

Er is ruime ervaring in begeleiding van kinderen met problemen op diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen kunnen door een enkele discipline en indien nodig ook door het hele kinderteam gezien worden.
Als uw kind al bij één van de therapeuten bekend is kan het kinderteam een kort en laagdrempelig traject zijn naar de gewenste begeleiding.

Voorbeelden uit de praktijk
Een 5-jarige jongen wordt aangemeld bij de kinderfysiotherapeut in verband met motorische problemen. Hierdoor kan hij niet goed meedoen met zijn vriendjes. Uit de ingevulde oudervragenlijst blijkt dat er ook hulpvragen zijn op communicatief gebied en op het gebied van prikkelverwerking. In overleg met ouders worden de logopedist en de ergotherapeut ingeschakeld. Na onderzoek en gezamenlijk overleg blijkt dat het jongetje het meest gehinderd wordt door zijn motorische achterstand. Niet kunnen voetballen met zijn vriendjes of samen klauteren in de speeltuin, bezorgt hem veel verdriet. Hij reageert dan boos en gaat naar huis. Hij weet niet hoe hij zijn vriendjes moet vragen om rekening met hem te houden
Het jongetje start met een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie, zodat hij zo snel mogelijk aan kan sluiten bij zijn leeftijdsgenootjes. Via indirecte therapie geeft de logopedist adviezen aan ouders hoe ze hun zoon kunnen helpen bij het verwoorden van zijn gevoelens.

Een meisje van 1 jaar wordt aangemeld met een ernstige ontwikkelingsachterstand op meerdere gebieden. Na het invullen van de vragenlijst door de ouders en onderzoek door de verschillende disciplines is gezamenlijk gekeken hoe de behandeling vorm te geven. Het meisje laat in deze fase de grootste achterstand zien in de motorische ontwikkeling.
Kinderfysiotherapie is daarom 1x per week opgestart. Daarnaast kijkt de logopedist mee en geeft 1x per 3 weken tips voor het stimuleren van de interactie en waar nodig begeleiding van het eten en drinken. De ergotherapeut kijkt daarnaast naar de mogelijke aanpassingen die gedaan kunnen worden aan het meubilair en het aanvragen voor hulpmiddelen om de ontwikkeling te stimuleren.
KTB Fleminghof 5-8, 7622 MB tel: 074-2663389