KTB
Home
Voorstellen
Voor wie
Werkwijze
Waar
Aanmelden

Welkom op de site van KTB.

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling van een kind ‘vanzelf’. Soms heeft uw kind hierin wat begeleiding nodig. Dit kan op één, maar ook op meerdere ontwikkelingsgebieden zijn. Het is belangrijk dat uw kind bij de juiste professional terechtkomt. Als kindertherapeuten in Borne hebben wij daarom de handen ineengeslagen om samen te kijken en te beoordelen door wie uw kind het best begeleid kan worden. Na gedegen onderzoek kijken we gezamenlijk naar een passend vervolg met als doel uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Kindertherapeuten Borne is een samenwerkingsverband met de volgende disciplines:

* kinderfysiotherapie
* kinderergotherapie
* logopedieTelefoon:074-2663389 Adres: Fleminghof 6 & 8, 7622 MB Borne